Η ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΕΣΤΙΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ, Η ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΣΜΟΥ, (Αγιος Νεκταριος)

 

 

ΝΕΟ-ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΙ (Το Σχίσμα του 1995)

 

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΥΤΗΡΙΑΖΕΙ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΙΚΟΥΣ

ΚΑΤΑΚΕΡΑΥΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΟΥΣ, ΤΡΙΑΔΟΜΑΧΟΥΣ, ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΟΥΣ, ΘΕΟΜΑΧΟΥΣ ΤΟΥ 2002

 «Προσέχετε δέ πό τν ψευδοπροφητν, οτινες ρχονται πρός μς ν νδύμασιπροβάτων, σωθεν δέ εσί λύκοι ρπαγες» (Ματθ. Ζ 15).

  ΕΚΚΛΗΣΙΑ το ΘΕΟΥ πάντοτε πολεμεται πό το Διαβόλου καί τν ργάνων ατο, λλά πάντοτε ποβαίνει ΝΙΚΗΤΡΙΑ ες τούς πολέμους, διότι ΘΕΟΣ, ΚΕΦΑΛΗ της, τήν νισχύει μέ ΘΕΪΚΗΝ Δύναμιν καί Χάριν, ναδεικνύων νδρας Θεοφόρους, «τά πάγχρυσα Στόματα το Θεο Λόγου», Διδασκάλους τν ρθν Δογμάτων, ο ποοι κατοχυρώνουν τά Πνευματικά σύνορα τς κκλησίας Του.

Τοιοτος κκλησιαστικός Θεοφόρος νήρ νεδείχθη πό το ΘΕΟΥ τόν 19ον καί 20όν αἰῶνα γιος Νεκτάριος, ποος μέ τήν ζωήν του καί τά συγγράμματά του νισχύει τά μέλη το Σώματος τς κκλησίας το Χριστο καί συντρίβει τούς Αρετικούς λων τν αώνων, λλά καί τούς συγχρόνους Νεοεικονομάχους καί κκλησιομάχους.

 Η ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΣ ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΩΝ

 Ο Αρετικοί Νεοεικονομάχοι διδάσκουν: τι εκών τς γίας Τριάδος εναι Αρετική καί Εδωλον καί προσκύνησίς της Εδωλολατρεία· τι α Κλασσικαί εκόναι εναι κακέκτυπα το Διαβόλου·τι νάστασις το Χριστο κ το Τάφου εναι ποθετικόν γεγονός καί τι πεικόνισις ατς εναι Αρετική, Λατινική καί ντιευαγγελική· τι α Θεοφάνειαι ες τάς Προφητικάς ράσεις τς γίας Γραφς δέν εκονίζονται· τι Θεός Πατήρ καί τό γιον Πνεμα δέν γιογραφονται.

 Ες λεγχον ατν ναφέρομεν τά κάτωθι:

 Πρτον: γιος Νεκτάριος κτισε Μονήν καί Ναόν π νόματι τς γίας Τριάδος καί θεσεν ες πολλά μέρη εκόνας Ατς, το Πατρός ς Παλαιο τν μερν, το Υο ς σαρκώθη καί το γίου Πνεύματος ς φάνη ν εδει Περιστερς. Ατη ερίσκεται ες τό τέμπλον, ς καί ντοιχισμένη ες τό πέρθυρον τς κεντρικς εσόδου το Ναο, λλά καί ες τόν Νάρθηκα,που γία Τριάς εκονίζεται μετά τς περαγίας Θεοτόκου καί τν γίων γγέλων.

 Δεύτερον: γιος δέχετο τήν εκονογράφησιν τν Προφητικν ράσεων καί τν Θεοφανειν, πως το Θεο Πατρός καί το γίου Πνεύματος ες τήν εκόνα τς γίας Τριάδος.

 Τρίτον: γιος δέχετο ς ρθοδόξους τάς μή Βυζαντινάς εκόνας χωρίς διάκρισιν, φο ες τόν Ναόν καί ες τήν Μονήν του πάρχουνκαί Βυζαντιναί καί Κλασσικαί Εκόναι.

 Τέταρτον: γιος ες τό Κάϊρον που το ς ρχιμανδρίτης καί πίσκοπος νήργησε νά γιογραφηθ Ναός το γίου Νικολάου μέ μή Βυζαντινάς Εκόνας.

 Πέμπτον: γιος δέν γειρε ποτέ θέμα κατά τς Εκόνος τς κ Τάφου Σωματικς ναστάσεως το Χριστο, φο τόσον ερός Ναός σον καί Μονή του κοσμονται π ατς.

 κτον: γιος εχεν εκόνας τς Πεντηκοστς μέ τήν Παναγίαν καί τς Γεννήσεως το Χριστο χωρίς Μαας καί λουτρόν.

 βδομον: γιος ες τό βιβλίον του «Μελέτη περί τν γίων Εκόνων», ες τό ποον ναλύει τήν ρθόδοξον Δογματικήν θέσιν τς γίας Ζ Οκουμενικς Συνόδου περί τιμς καί προσκυνήσεως τν ερν Εκόνων, οδαμο κάνει λόγον περί ΜΗ γιογραφήσεως το Θεο Πατρός καί το γίου Πνεύματος καί τν Θεοφανειν, περί ΜΗ προσκυνήσεως τς εκόνος τς γίας Τριάδος τς ναστάσεως το Χριστο κ το Τάφου τν λλων τάς ποίας ο Νεοεικονομάχοι καταστρέφουν ς Αρετικάς, περί Διακρίσεως μεταξύ Βυζαντινν καί μή Βυζαντινν Εκόνων ς ρθοδόξων καί μή ρθοδόξων. πεδέχθη λας τάς τεχνοτροπίας καί Εκόνας πως γία Ζ Οκουμενική Σύνοδος καί Μέγας Φώτιος, συμφώνως πρός τήν π αώνων Παράδοσιν καί πρακτικήν τς ρθοδόξου κκλησίας.

 γιε Νεκτάριε, γονυκλινς σεχαριστομε καί σπαζόμεθα διά τήν ρθόδοξον Δογματικήν Πανοπλίαν τήν ποίαν μς δώρησες καί κληροδότησες κατά τν ντιχρίστων συγχρόνων Αρετικν, τν Νεοεικονομάχων, κκλησιομάχων, Χριστομάχων, Τριαδομάχων, Οκουμενιστν, Παπικν, Προτεσταντν καί πάσης φύσεως Αρετικν.