ΑΡΧΙΚΗ / ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ / ΣΧΙΣΜΑΤΑ / ΚΑΘΑΙΡΕΣΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ Α.Π. 1353/28.10.1977.

Καθαίρεσις Ἐπισκόπου ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, Α.Π. 1353/28.10.1977.