ΑΡΧΙΚΗ / ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ / ΣΧΙΣΜΑΤΑ / ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α.Π. 2660/26/02/1993

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθμός Πρωτοκόλλου 2660/26/02/1993

και ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΟΥ