ΑΡΧΙΚΗ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥ

Ημερολογια τοιχου

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧΟΥ

2021

ΑΦΙΕΡΟΜΕΝΟΝ

Eἰς τὴν Ἐθνεγερσίαν τοῦ 1821 ἐπὶ τῇ διακοσιοστῇ ἐπετείῳ, 1821 – 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧΟΥ

2020

ΑΦΙΕΡΟΜΕΝΟΝ

Eἰς τὸ ἔργον τῆς ΣΩΤΗΡΙΑΣ, τὸ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου καὶ ἕως τῆς συντελείας τῶν αἰώνων συντελούμενον εἰς τὴν ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ τοῦ Τρισυποσάτου ΘΕΟΥ, ἤτοι, τῆς μετὰ ΠΑΤΡΟΣ δι᾽ ΥΙΟΥ ἐν ΑΓΙῼ ΠΝΕΥΜΑΤΙ κατὰ Χάριν ΕΝΩΣΕΩΣ τῶν πιστῶν λογικῶν κτισμάτων, Ἀγγέλων καὶ Ἀνθρώπων, πρὸ Χριστοῦ καὶ μετὰ Χριστόν.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧΟΥ

2019

ΑΦΙΕΡΟΜΕΝΟΝ

Eἰς τὸν ΘΕΟΫΠΟΣΤΑΤΟΝ χαρακτῆρα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧΟΥ

2018

ΑΦΙΕΡΟΜΕΝΟΝ

Eἰς τὴν ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ.