ΑΡΧΙΚΗ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥ

Ημερολογια τοιχου

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧΟΥ

2024

 

 

ΑΦΙΕΡΟΜΕΝΟΝ

Eἰς τὴν συμπλήρωσιν 100 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἐπιβολὴν τοῦ Νέου Ἡμερολογίου (10 Μαρτίου 1924) ὡς πρώτου βήματος διὰ τὴν ἐγκαθίδρυσιν τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς ὑποταγῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸν Ἀντίχριστον Πάπαν.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧΟΥ

2023

ΑΦΙΕΡΟΜΕΝΟΝ

Eἰς τὴν ἐπετειακὴν στηλίτευσιν τοῦ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΛΗΣΤΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΤΟΥ 1923 (10 Μαΐου – 8 Ἰουνίου), τοῦ συγκροτηθέντος εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Κων/πόλεως

ὑπὸ τοῦ Ἀρχιμασόνου Πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη διὰ τὴν ὑλοποίησιν

τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Παναιρέσεως
τοῦ Ἀθέου καὶ Ἀντιχρίστου Οἰκουμενισμοῦ.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧΟΥ

2022

ΑΦΙΕΡΟΜΕΝΟΝ

Eἰς τὴν Μικρασιατικὴν Καταστροφὴν καὶ τὴν Πυρπόλησιν τῆς Σμύρνης ἀπὸ τοὺς Τούρκους ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 100 ἐτῶν ὀδυνηρᾶς μνήμης, 1922 – 2022.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧΟΥ

2021

ΑΦΙΕΡΟΜΕΝΟΝ

Eἰς τὴν Ἐθνεγερσίαν τοῦ 1821 ἐπὶ τῇ διακοσιοστῇ ἐπετείῳ, 1821 – 2021.

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧΟΥ

2020

ΑΦΙΕΡΟΜΕΝΟΝ

Eἰς τὸ ἔργον τῆς ΣΩΤΗΡΙΑΣ, τῆς μετὰ ΠΑΤΡΟΣ δι᾽ ΥΙΟΥ ἐν ΑΓΙῼ ΠΝΕΥΜΑΤΙ κατὰ Χάριν ΕΝΩΣΕΩΣ τῶν πιστῶν λογικῶν κτισμάτων, Ἀγγέλων καὶ Ἀνθρώπων, πρὸ Χριστοῦ καὶ μετὰ Χριστόν.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧΟΥ

2019

ΑΦΙΕΡΟΜΕΝΟΝ

Eἰς τὸν ΘΕΟΫΠΟΣΤΑΤΟΝ χαρακτῆρα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧΟΥ

2018

ΑΦΙΕΡΟΜΕΝΟΝ

Eἰς τὴν ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ.