ΑΡΧΙΚΗ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤOIXOY 2020

ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧΟΥ

ΕΤΟΥΣ 2020

ΑΦΙΕΡΟΜΕΝΟΝ

Eἰς τὸ ἔργον τῆς ΣΩΤΗΡΙΑΣ, τὸ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου καὶ ἕως τῆς συντελείας τῶν αἰώνων συντελούμενον εἰς τὴν ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ τοῦ Τρισυποσάτου ΘΕΟΥ, ἤτοι, τῆς μετὰ ΠΑΤΡΟΣ δι᾽ ΥΙΟΥ ἐν ΑΓΙῼ ΠΝΕΥΜΑΤΙ κατὰ Χάριν ΕΝΩΣΕΩΣ τῶν πιστῶν λογικῶν κτισμάτων, Ἀγγέλων καὶ Ἀνθρώπων, πρὸ Χριστοῦ καὶ μετὰ Χριστόν, καθότι «οἱ πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης πιστοί, καὶ ὄντες καὶ γενόμενοι καὶ ἐσόμενοι…. καὶ οἱ πρὸ τῆς τοῦ Χριστοῦ παρουσίας εὐηρεστηκότες Ἓν Σῶμα εἰσι… Ὅτι κἀκεῖνοι τὸν Χριστὸν ᾔδεσαν» (Ἅγιος Ἰ. Χρυσόστομος, P.G. 62:75).