ΑΡΧΙΚΗ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤOIXOY 2022

ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧΟΥ

ΕΤΟΥΣ 2022

ΑΦΙΕΡΟΜΕΝΟΝ

Eἰς τὴν Μικρασιατικὴν Καταστροφὴν καὶ τὴν Πυρπόλησιν τῆς Σμύρνης ἀπὸ τοὺς Τούρκους ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 100 ἐτῶν ὀδυνηρᾶς μνήμης, 1922 – 2022.