ΑΡΧΙΚΗ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤOIXOY 2023

ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧΟΥ

ΕΤΟΥΣ 2023

ΑΦΙΕΡΟΜΕΝΟΝ

Eἰς τὴν ἐπετειακὴν στηλίτευσιν τοῦ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΛΗΣΤΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΤΟΥ 1923 (10 Μαΐου – 8 Ἰουνίου), τοῦ συγκροτηθέντος εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Κων/πόλεως

ὑπὸ τοῦ Ἀρχιμασόνου Πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη διὰ τὴν ὑλοποίησιν

τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Παναιρέσεως τοῦ Ἀθέου καὶ Ἀντιχρίστου Οἰκουμενισμοῦ.

Eἰς τὴν ἐπετειακὴν στηλίτευσιν τοῦ
ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΛΗΣΤΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ 1923 (10 Μαΐου – 8 Ἰουνίου),τοῦ συγκροτηθέντος εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Κων/πόλεως ὑπὸ τοῦ Ἀρχιμασόνου Πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη διὰ τὴν ὑλοποίησιν τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Παναιρέσεως τοῦ Ἀθέου καὶ Ἀντιχρίστου Οἰκουμενισμοῦ.