ΑΡΧΙΚΗ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤOIXOY 2024

ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧΟΥ

ΕΤΟΥΣ 2024

ΑΦΙΕΡΟΜΕΝΟΝ

Eἰς τὴν συμπλήρωσιν 100 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἐπιβολὴν τοῦ Νέου Ἡμερολογίου (10 Μαρτίου 1924) ὡς πρώτου βήματος διὰ τὴν ἐγκαθίδρυσιν τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς ὑποταγῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸν Ἀντίχριστον Πάπαν.