ΑΡΧΙΚΗ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΣΕΠΗΣ

Ημερολογια τσεπης

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

2021

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Εἰς τὸν Ἱερὸν Ἀποστολικὸν ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΘΕΣΜΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Χριστοῦ τοῦ ΘΕΟΥ, τὸν ἐκ τῶν Ἀποστολικῶν χρόνων προερχόμενον, ἐξ οὗ πηγάζει, κατοχυροῦται καὶ ἑδραιοῦται τὸ ΑΛΑΘΗΤΟΝ τῆς Στρατευομένης ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ τοῦ ΘΕΟΥ.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

2020

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Eἰς τὸ ἔργον τῆς ΣΩΤΗΡΙΑΣ καὶ ΘΕΩΣΕΩΣ τὸ ὁποῖον ἐπιτελεῖ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου καὶ ἕως τῆς συντελείας τῶν αἰώνων ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ τοῦ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΘΕΟΥ.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

2019

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Eἰς τὴν ΘΕΟΫΠΟΣΤΑΤΟΝ ΜΙΑΝ, ΑΓΙΑΝ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ τοῦ ΚΥΡΙΟΥ καὶ ΘΕΟΥ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, τὴν ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ τῆς ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, τοῦ ΕΝΟΣ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΘΕΟΥ, ὅστις ἐστὶ ΚΕΦΑΛΗ καὶ τῆς ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ καὶ τῆς ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΟΫΠΟΣΤΑΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΥΤΟΥ.