ΑΡΧΙΚΗ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΣΕΠΗΣ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ 2009

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

ΕΤΟΥΣ 2009

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Εἰς τόν ἐν Ὁσίοις Θεοφόρον Πατέρα καί Διδάσκαλον τῆς Ἐκκλησίας, Ἅγιον Νικόδημον τόν Ἁγιορείτην, τόν ἐκ τῆς τῶν Κυκλάδων νήσου Νάξου καταγώμενον καί ἐν τῷ Ἁγιωνύμῳ Ὄρει τοῦ Ἄθωνος λαμπρῶς ἀσκήσαντα καί γονίμως τά ἱερά λόγια τῆς Ἐκκλησίας συγγράψαντα. Ἐπί τῇ συμπληρώσει 200 ἐτῶν ἀπό τῆς ὁσίας αὐτοῦ κοιμήσεως, 14 Ἰουλίου 1809 ἕως 14 Ἰουλίου 2009.

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΔΙΔΑΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΟΝ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΣ ΑΝΑΦΑΝΕΝΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ, ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΜΑΧΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ.