ΑΡΧΙΚΗ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΣΕΠΗΣ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ 2011

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

ΕΤΟΥΣ 2011

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Eἰς τήν ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, ἥτις καθορίζει τά Αἰώνια Πνευματικά Σύνορα τῆς ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ, ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ καί ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Διά τῆς Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας Πίστεως τό Πανάγιον Πνεῦμα θέτει Ἱερούς Φραγμούς εἰς τήν ΑΜΠΕΛΟΝ ἥν ἐφύτευσεν ἡ ΔΕΞΙΑ τοῦ ΘΕΟΥ καί οὐχί ἄνθρωπος διά νά διαφυλάττῃ τά Πιστά Μέλη Αὐτῆς ἀπό Μονιούς Ἀγρίους, Ἀραβικούς Λύκους, Αἱρετικούς, Ἀθέους, Εἰδωλολάτρας, Ἑβραιομασσώνους καί Σατανιστάς οἵτινες, ὡς λέοντες ὡρυόμενοι, καιροφυλακτοῦν νά κατασπαράξουν αὐτά. Ἡ γάρ ΚΕΦΑΛΗ, ὁ ΚΥΡΙΟΣ καί ΘΕΟΣ ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἐβεβαίωσεν ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας,«καί πύλαι Ἅδου οὐ κατισχύσουσιν Αὐτῆς», προειδοποίησε δέ κατά παντός διώκτου αὐτῆς, «Σκληρόν σοι πρός Κέντρα λακτίζειν».