ΑΡΧΙΚΗ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΣΕΠΗΣ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ 2014

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Eἰς τὸν Ἱερὸν Ἀγῶνα τῆς ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἀποφράδος ἡμέρας τῆς 10ης Μαρτίου 1924, καθ᾽ ἣν ἐγένετο ἡ Ἀντικανονική, Παράνομος καὶ Πραξικοπηματικὴ ἐπιβολὴ τοῦ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΥ καὶ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟΥ Ἡμερολογίου εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, ἔργον τῆς Ἑβραιοσιωνιστικῆς Μασονίας, ἡ ὁποία προωθεῖ τὴν ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΤΙΚΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΙΝκαὶ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΝ τοῦ ΑΘΕΟΥ καὶ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.

1. Ἀφιέρωσις – Σελ.1
2. Ταυτότης ἐκδόσεως – Σελ.2
3. Ἡ Φωνὴ τοῦ Ἁγίου Πατρός – Σελ.5
4. Εὐχαὶ τοῦ Παναγιωτάτου – Σελ.7
5. Πρόλογος – Σελ.9
6. Μηνολόγιον καὶ Ἀναγνώσματα – Σελ.12
7. Κυριακοδρόμιον – Σελ.38
8. Ἐγκόλπιον -Ἐφόδιον – Σελ.41
9. Εἰσαγωγή – Σελ.43
10. Τὸ Σχίσμα τοῦ Νέου Ἡμερολογίου – Σελ.54
11. Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Καταδίκη τοῦ Νέου Ἡμερολογίου – Σελ. 55
12. Τὸ Ἱστορικὸν τῆς Ἀλλαγῆς τοῦ Ἡμερολογίου – Σελ. 62
13. Σοφιστεῖαι τῶν Νεοημερολογιτῶν – Σελ.85
14. Ἐπίλογος – Σελ.88
15. Βιβλιογραφία – Σελ.90
16. Ὑπόμνημα – Σελ.91
17. Νηστεῖαι – Καταλύσεις – Σελ.92
18. Διευθύνσεις – Σελ.94
19. Περιεχόμενα – Σελ.96