ΑΡΧΙΚΗ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΣΕΠΗΣ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ 2019

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

ΕΤΟΥΣ 2019

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Eἰς τὴν ΘΕΟΫΠΟΣΤΑΤΟΝ ΜΙΑΝ, ΑΓΙΑΝ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ τοῦ ΚΥΡΙΟΥ καὶ ΘΕΟΥ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, τὴν ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ τῆς ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, τοῦ ΕΝΟΣ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΘΕΟΥ, ὅστις ἐστὶ ΚΕΦΑΛΗ καὶ τῆς ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ καὶ τῆς ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΟΫΠΟΣΤΑΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΥΤΟΥ. Τὴν Ἐκκλησίαν καλεῖ «ἡ Γραφὴ μυρία ὀνόματα… ὥσπερ γὰρ ὁ Δεσπότης αὐτῆς πολλὰ ὀνόματα ἔχει… ἵνα μάθωμέν τι περὶ Θεοῦ, κἂν μικρόν. Οὕτω δὴ καὶ ἡ Ἐκκλησία πολλὰ καλεῖται» (Ἅγιος Ἰ. Χρυσόστομος P.G. 52, 402).

1. Ἀφιέρωσις – Σελ.1
2. Ταυτότης ἐκδόσεως – Σελ.2
3. Ἡ Φωνὴ τοῦ Ἁγίου Πατρός – Σελ.5
4. Εὐχαὶ τοῦ Παναγιωτάτου – Σελ.7
5. Πρόλογος – Σελ.13
6. Μηνολόγιον καὶ Ἀναγνώσματα – Σελ.24
7. Κυριακοδρόμιον – Σελ.52
8. Ἐγκόλπιον-Ἐφόδιον – Σελ.55
9. Εἰσαγωγή – Σελ.57
10. Θεοϋπόστατος Ἐκκλησία ἡ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησία, Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιολογία – Σελ.103
11. Ἐπίλογος – Σελ.181
12. Ὑπόμνημα – Σελ.187
13. Νηστεῖαι & Καταλύσεις – Σελ.188
14. Διευθύνσεις – Σελ.190
15. Περιεχόμενα – Σελ.192