ΑΡΧΙΚΗ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΣΕΠΗΣ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ 2022

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

ΕΤΟΥΣ 2022

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Εἰς τὴν Ἀνάστασιν τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, κηρύσσοντες τὸ ἔτος 2022 ἐνιαυτὸν ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ, ὅπως ἀξιωθῶμεν τοῦ Θείου Ἐλέους καὶ Φωτισμοῦ, τῆς μετὰ τῆς Ἁγίας Τριάδος Σωτηριώδους κατὰ Χάριν Ἑνώσεως, καὶ τῆς Αἰωνίου μακαρίας Ζωῆς.