ΑΡΧΙΚΗ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΣΕΠΗΣ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ 2024

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

ΕΤΟΥΣ 2024

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Eἰς τὴν συμπλήρωσιν 100 ἐτῶν ἀπὸ τὴν Παράνομον, Μασονικήν, Ἀντιεκκλησια στικὴν ἐπιβολὴν τοῦ Ἀναθεματισμένου Νέου Παπικοῦ Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογίου, 10 Μαρτίου 1924, διὰ τὴν ἐγκαθίδρυσιν τῆς Παναιρέσεως τοῦ Ἀθέου Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς ὑποταγῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸν Ἀντίχριστον Πάπαν.