ΑΡΧΙΚΗ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ Κ.Ε.Ο.

Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ´

Ἀπὸ τὸν Ἰανουάριον τοῦ 2003 ἕως σήμερον, ἐπανεκδίδεται ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου (Μητροπούλου), Ἐκδότου καὶ Διευθυντοῦ, ὡς Διμηνιαῖον Περιοδικὸν εἰς σχῆμα 17×24, μὲ ἕδραν τὴν Θεσσαλονίκην. Ἡ τρίτη ἐπανέκδοσις τοῦ «Κ.Ε.Ο.» ἤρχισε μὲ τὸ τεῦχος Ἰουλίου Αὐγούστου 1996, ἐξ αἰτίας τοῦ γεγονότος ὅτι μετὰ τὸ Σχίσμα τῶν Αἱρετικῶν Νεοεικονομάχων τὸ 1995, τὸ ἕως τότε ἐπίσημον περιοδικὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, «Κῆρυξ Γνησίων Ὀρθοδόξων», γνωστὸς ὡς «Κ.Γ.Ο.», περιῆλθεν εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν, ὁπότε ἐπανεξεδόθη ὁ «Κ.Ε.Ο.» μετὰ ἀπὸ 22 ὁλόκληρα ἔτη. Ἡ δὲ τετάρτη ἐπανέκδοσις τὸ 2003 ἐγένετο ὑπὸ μόνου τοῦ Θεσσαλονίκης Χρυσοστόμου, λόγῳ τοῦ Σχίσματος τῶν Αἱρετικῶν Ἐκκλησιομάχων τὸ 2002.

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 94-96 (Ιούλιος – Δεκέμβριος 2018) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 91-93 (Ιανουάριος – Ιούνιος 2018) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 88-90 (Ιούλιος – Δεκέμβριος 2017) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 85-87 (Ιανουάριος – Ιούνιος 2017) →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 83-84: Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2016 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 81-82: Μάϊος – Αὔγουστος 2016 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 79-80: Ἰανουάριος – Ἀπρίλιος 2016 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 77-78: Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2015 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 75-76: Μάϊος – Αὔγουστος 2015 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 73-74: Ἰανουάριος – Ἀπρίλιος 2015 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 71-72: Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2014 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 69-70: Μάϊος – Αὔγουστος 2014 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 67-68: Ἰανουάριος – Ἀπρίλιος 2014 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 65-66: Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2013 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 63-64: Μάϊος – Αὔγουστος 2013 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 61-62: Ἰανουάριος – Ἀπρίλιος 2013 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 59-60: Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2012 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 57-58: Μάϊος – Αὔγουστος 2012 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 55-56: Ἰανουάριος – Ἀπρίλιος 2012 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 53-54: Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2011 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 51-52: Μάϊος – Αὔγουστος 2011 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 49-50: Ἰανουάριος – Ἀπρίλιος 2011 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 48: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2010 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 47: Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2010 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 45-46: Μάϊος – Αὔγουστος 2010 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 43-44: Ἰανουάριος – Ἀπρίλιος 2010 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 41-42: Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2009 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 39-40: Μάϊος – Αὔγουστος 2009 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 38: Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2009 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 37: Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2009 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 36: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2008 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 35: Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2008 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 33-34: Μάϊος – Αὔγουστος 2008 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 32: Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2008 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 31: Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2008 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 30: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2007 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 29: Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2007 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 28: Ἰούλιος – Αὔγουστος 2007 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 27: Μάϊος – Ἰούνιος 2007 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 26: Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2007 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 25: Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2007 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 24: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2006 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 23: Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2006 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 22: Ἰούλιος – Αὔγουστος 2006 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 21: Μάϊος – Ἰούνιος 2006 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 20: Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2006 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 19: Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2006 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 18: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2005 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 17: Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2005 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 16: Ἰούλιος – Αὔγουστος 2005 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 15: Μάϊος – Ἰούνιος 2005 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 14: Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2005 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 13: Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2005 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 12: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2004 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 11: Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2004 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 10: Ἰούλιος – Αὔγουστος 2004 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 9: Μάϊος – Ἰούνιος 2004 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 8: Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2004 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 7: Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2004 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 6: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2003 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 5: Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2003 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 4: Ἰούλιος – Αὔγουστος 2003 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 3: Μάϊος – Ἰούνιος 2003 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 2: Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2003 →
«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 1: Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2003 →

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 94 – 95 – 96
Ιούλιος – Αύγουστος
Σεπτέμβιος – Οκτώβριος
Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2018

‒ «ΕΣΤΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΣΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ

Η ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΔΑΡΣΚΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

‒ ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ (Πέτρος Πετρόπου­λος, Βασίλειος Κανελλί­δης, Ἀλέξανδρος Σεϊρεκίδης)

‒ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΗΣ, VARDARSKA (Εἰκών)

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 91 – 92 – 93
Ιανουάριος – Φεβρουάριος
Μάρτιος – Απρίλιος
Μάιος – Ιούνιος 2018

‒ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

‒ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΔΙΩΓΜΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΙΝ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Ἀριθ. Πρωτ. 1989, Ἀθῆναι, 12 Ἰουλίου 1950»

Α) Σύντομον Προλογικὸν Σημείωμα

Β) Σύντομος Ἱστορικὴ Εἰσαγωγή

Γ) Ἡ ὑπ᾽ ἀριθ. πρωτ. 1989/12-7-1950 Συνοδικὴ Ἐπιστολὴ τῆς Νεοημερολογιτικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Δ) Σύντομος Σχολιασμὸς τῆς Ἐπιστολῆς

Ε) Ἐπίλογος

‒ ΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΔΙΩΓΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

«Πρᾶξις 45 Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, Ἀθῆναι, 31η Ἰανουαρίου 1951»

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 88 – 89 – 90
Ιούλιος – Αύγουστος
Σεπτέμβιος – Οκτώβριος
Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2017

‒ «ΤΗΝ ΤΩΝ ΒΡΟΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗΝ… ΔΕΙΚΝΥΣ, ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΘΑΒΩΡ ΜΕΤΕΜΟΡΦΩΘΗΣ.»

‒ ΟΙ 52 ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑΣ

‒ ΟΙ ΧΙΛΙΑΣΤΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΛΛΑ ΕΒΡΑΙΟΙ ΜΕΤΗΜΦΙΕΣΜΕΝΟΙ

‒ «Ο ΠΙΣΤΕΥΣΑΣ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΘΕΙΣ ΣΩΘΗΣΕΤΑΙ»

‒ «ΠΡΟΣΔΟΚΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΝΕΚΡΩΝ»

‒ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ (Εἰκών).

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 85 – 86 – 87
Ιανουάριος – Φεβρουάριος
Μάρτιος – Απρίλιος
Μάιος – Ιούνιος 2017

‒ «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ», ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΙΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ

‒ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ:

Η ΚΑΤΑΔΥΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

‒ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΟΙ ΚΗΡΥΚΕΣ (Εἰκών)

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 83 – 84
Σεπτέμβριος – Οκτώβριος
Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2016

‒ Εἴκοσι Ἔτη Ἐκδόσεως τοῦ Περιοδικοῦ «ΚΗΡΥΞ ΕΚΚΛΗ ΣΙΑΣ ΟΡΘΟ ΔΟΞΩΝ» (Ἰούλιος 1996 – Ἰούλιος 2016) καὶ τῶν Μικρῶν Ἡμερολογίων (1996-2017)

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 81 – 82

Μάϊος – Ιούνιος
Ιούλιος – Αὔγουστος 2016

‒ Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ τῆς Παναιρέσεως τοῦ Ἀθέου καὶ Ἀντιχρίστου Οἰκουμενισμοῦ:

Η ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ 1920 ὑπὸ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως

‒ Οἱ Αἱρετικοὶ Νεοεικονομάχοι ἵδρυσαν ναὸν τῆς Ἁγίας Τριάδος εἰς τὸ Μόντρεαλ τοῦ Καναδᾶ πρὸς παραπλάνησιν καὶ ἐξαπάτησιν τῶν ἀφελῶν, καίτοι τὴν εἰκόνα αὐτὴν τὴν ὑβρίζουν ὡς Αἱρετικὴν καὶ Εἴδωλον

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 79 – 80

Ἰανουάριος – Φεβρουάριος
Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2016

‒ Τὰ Συναξάρια τῶν Δεσποτικῶν Ἑορτῶν περὶ τῆς Προαιωνιότητος τοῦ Θεανθρώπου, τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

‒ Σύνοδος Αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν εἰς Κολυμπάριον Χανίων Κρήτης,
5/18-6-2016

‒ Καταργοῦν τὴν Ὀρθοδοξίαν (Πρόρρησις Κοσμᾶ Φλαμιάτου)

‒ Ἐκ τοῦ Ἀρχείου τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος τῶν Γ.Ο.Χ.: α´) Ἐγκύκλιος τοῦ Κυκλά δων Γερμανοῦ (Βαρυκοπούλου) τῆς 14-9-1937, καὶ β´) Ἐγκύκλιος τοῦ Κυκλάδων Γερμανοῦ καὶ τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου τῆς 1812-1939

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 77 – 78

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2015

‒ Ὁ Ἀόρατος Ἀγγελικὸς κόσμος τῶν Οὐρανίων Δυνάμεων Ἀσωμάτων καὶ ἡ Ἀποστολή των εἰς τὴν Θείαν Οἰκονομίαν καὶ εἰς τὴν Διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας

‒ Ἡ δυνατότης τῆς ἀπεικονίσεως ὁραμάτων καὶ ὀνείρων

‒ Μεγάλη Σύνοδος τῶν Οἰκουμενιστῶν τὸ 2016

‒ Ὁ Πρωτοσύγκελλος π. Εὐγένιος Τόμπρος (15/5/1905 ‒ 25/11/1982), Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, καὶ ἡ Ὀρθόδοξος Ὁμολογία Πίστεώς του μέσα ἀπὸ ἀνέκδοτες ἐπιστολές του περὶ τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 75 – 76

Μάϊος – Ιούνιος

Ιούλιος – Αὔγουστος 2015 

‒ Ὁ Δογματικὸς ὅρος «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» εἰς τὴν Πίστιν τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν 

‒ Εἴκοσι ἔτη ἀπὸ τὴν Καταδίκην τῆς Αἱρέσεως τῶν Ἰουδαϊζόντων Νεοεικονομάχων — Καθαίρεσις καὶ Ἀναθεματισμός
(25 Ἰουνίου 1995 – 25 Ἰουνίου 2015)

‒ Ἐπανέκδοσις Ποιμαντορικῆς Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου περὶ τῆς θέσεως τῶν Ἁγίων Εἰκόνων τῆς ἐκ τοῦ Τάφου Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος εἰς τὰ Προσκυνητάρια τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ οἰκιῶν.

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 73 – 74

Ἰανουάριος – Φεβρουάριος

Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2015

‒ Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια 

‒ Ἡ Προσκύνησις τῆς ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 

‒ Ἡ ἔννοια τοῦ ὅρου «ΘΕΟΫΠΟΣΤΑΤΟΣ»

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 71 – 72

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος
Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2014

‒ Ἐννενήντα ἔτη ἀπὸ τὴν ἐπιβολὴν τοῦ Πανορθοδόξως καταδικασμένου καὶ ἀναθεματισμένου Νέου Παπικοῦ Ἡμερολογίου, 10 Μαρτίου 1924 – 10 Μαρτίου 2014 (Μέρος τρίτον: Αἱ Ἱστορικαὶ Συνέπειαι τῆς Ἐπιβολῆς τοῦ Νέου Παπικοῦ Ἡμερολογίου)

‒ Νέα ἔκδοσις Ἱεροῦ Προσευχηταρίου, 2014, ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 69 – 70

Μάϊος – Ιούνιος
Ιούλιος – Αὔγουστος 2014

‒ Ἡ εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριάδος ὡς Σύμβολον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος τῆς Ἐκ κλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος

‒ Ἐννενήντα ἔτη ἀπὸ τὴν ἐπιβολὴν τοῦ Πανορθοδόξως καταδικασμένου καὶ ἀναθεματισμένου Νέου Παπικοῦ Ἡμερολογίου, 10 Μαρτίου 1924 – 10 Μαρτίου 2014 (Μέρος δεύτερον: Ἡ Ἀντιεκκλησιαστικὴ Μεθόδευσις τῆς Ἐπιβολῆς τοῦ Νέου Παπικοῦ Ἡμερολογίου)

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 67 – 68

Ἰανουάριος – Φεβρουάριος
Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2014

‒ Ἐννενήντα ἔτη ἀπὸ τὴν ἐπιβολὴν τοῦ Πανορθοδόξως καταδικασμένου καὶ ἀναθεματισμένου Νέου Παπικοῦ Ἡμερολογίου, 10 Μαρτίου 1924 – 10 Μαρτίου 2014 (Μέρος πρῶτον: Ἡ Πανορθόδοξος Καταδίκη τῆς Ἀλλαγῆς τοῦ Ἡμερολογίου)

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 65 – 66

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2013

‒ Ἀρχὴ Ἰνδίκτου: Κατήχησις περὶ τοῦ Κ.Η.Ι.Χ.

‒ 100 ἔτη ἀπὸ τὴν Ἀπελευθέρωσιν τῆς Κρήτης, 1913 – 2013

‒ Συνοδικὴ Ἀπόφασις περὶ τοῦ Λειτουργικοῦ Ὕμνου, «Ἄξιον καὶ Δίκαιόν ἐστι προσκυνεῖν Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα.»

‒ Βοηθήματα εἰς τὴν ἐν Πνεύματι Ζωήν, Περὶ Προσευχῆς καὶ Προσοχῆς

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 63 – 64

Μάϊος – Ιούνιος

Ιούλιος – Αὔγουστος 2013

‒ Ἡ Ἁγία Πεντηκοστή, Ἡ Φανέρωσις καὶ ἡ Ἀποκάλυψις τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, καὶ ὄχι Ἵδρυσις

‒ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Γ.Ο.Χ. Ματθαῖος Α´ καὶ αἱ Χειροτονίαι τοῦ 1948:

Ἀντιρρήσεις πρὸς τὰς Χειροτονίας καὶ Ἀναίρεσις τῶν Κατηγοριῶν

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 61 – 62

Ἰανουάριος – Φεβρουάριος

Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2013

‒ Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια

‒ 100 ἔτη ἀπὸ τὴν Ἀπελευθέρωσιν τῶν Ἰωαννίνων, 1913 – 2013

‒ Θεῖαι Ἐντολαὶ περὶ Γάμου

‒ Τὸ Διάταγμα τῶν Μεδιολάνων

‒ «Νηπιάζει δι᾽ ἐμὲ ὁ Παλαιὸς τῶν Ἡμερῶν»

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 59 – 60

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος
Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2012

‒ Ἄτρεπτος καὶ Ἀναλλοίωτος ἐν τῇ Σαρκώσει ἡ Προαιώνιος Ὑπόστασις τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ

‒ 100 ἔτη ἀπὸ τὴν Ἀπελευθέρωσιν τῆς Θεσσαλονίκης, 1912 – 2012

‒ Τριάντα ἔτη ἀπὸ τὴν κοίμησιν τοῦ Ἀειμνήστου Πρωτοσυγκέλλου π. Εὐγενίου Τόμπρου

‒ Νεοημερολογίτης Μητροπολίτης Βαπτίζεται μὲ Ράντισμα ὑπὸ Παπικοῦ Ἐπισκόπου

‒ Περὶ τῆς Ἐνδυμασίας τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 57 – 58

Μάϊος – Ιούνιος

Ιούλιος – Αὔγουστος 2012

‒ Τὰ Ὀνόματα τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ

‒ Οἱ Αἱρετικοὶ Νεοεικονομάχοι διατηροῦν τὴν εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος πρὸς παραπλάνησιν

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 55 – 56

Ἰανουάριος – Φεβρουάριος

Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2012

‒ Τὰ Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

‒ Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ὑπέγραψεν ὅτι οἱ Ἑβραῖοι δὲν εἶναι Θεοκτόνοι

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 53 – 54

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2011

‒ Ἡ κατὰ Σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 51 – 52

Μάϊος – Ιούνιος

Ιούλιος – Αὔγουστος 2011

‒ Ἡ εἰς Οὐρανοὺς Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

‒ Ἡ Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ

‒ Εἰς Μνημόσυνον Αἰώνιον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ματθαίου

‒ Δέκα χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμησιν τοῦ Ἀττικῆς Ματθαίου

‒ Οἱ Ὁσιομάρτυρες Πατέρες, οἱ ὑπὸ τῶν Λατίνων καὶ Λατινοφρόνων ἀναιρεθέντες (13ος αἰών)

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 49 – 50

Ἰανουάριος – Φεβρουάριος

Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2011

‒ Ὁμιλία εἰς τὰ Ἅγια Θεοφάνεια:
«Εἰς ὄνομα δὲ τίνος Σὲ βαπτίσω;»

‒ Ὁμολογία Ὀρθοδόξου Πίστεως

‒ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου

‒ Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ

‒ Ὄχι εἰς τὴν Σατανικὴν «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 48

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2010

‒ «Δι᾽ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη Παιδίον Νέον, ὁ Πρὸ Αἰώνων Θεός»

‒ Περὶ τῶν Εὐαγγελικῶν Περικοπῶν τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ

‒ Ὄχι εἰς τὴν Σατανικὴν «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ», Ὄχι εἰς τὴν Παγκόσμιον Δικτατορίαν τοῦ ἐρχομένου Ἀντιχρίστου

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 47

Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2010

‒ Μῆκος καὶ Εὖρος Σταυροῦ, Ὁμιλία εἰς τὴν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ

‒ Ὀρθόδοξοι Ὁμολογίαι Πίστεως 6/11/1937 καὶ 29/10/1941 ἔναντι τῆς Σχισματικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Νέου Ἡμερολογίου

‒ Λαὸς ὁ ὁποῖος δὲν θέλει νὰ κυβερνηθῇ ἀπὸ τὸν Θεὸν θὰ κυβερνηθῇ ἀπὸ Τυράννους καὶ ἀπὸ τὸν Σατανᾶ

‒ Περὶ Κεκοιμημένων λόγος ὠφέλιμος (ἀββᾶ Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου)

‒ Διάλογος μεταξὺ ἑτοιμοθανάτου ἁμαρτωλοῦ καὶ διαβόλου

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 45 – 46

Μάϊος – Ιούνιος

Ιούλιος – Αὔγουστος 2010

‒ «Ὅτε τοῦ πυρὸς τὰς γλώσσας διένειμεν, εἰς Ἑνότητα πάντας ἐκάλεσεν»

‒ «Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ» (Ὁμιλία εἰς τοὺς Ἁγίους Πάντας)

‒ Ἑξήκοντα ἔτη (1950 – 2010) ἀπὸ τὴν κοίμησιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ματθαίου Καρπαθάκη

‒ Ὁ Μέγας ἐν Ἁγίοις Φώτιος: Ἡ Ὀρθοδοξία τῆς εἰκόνος δὲν καθορίζεται ἀπὸ τὴν τεχνοτροπίαν

‒ Ἡ διαρκὴς Ἀπάτη τῶν Αἱρετικῶν Νεοεικονομάχων

‒ Ὁ Γέροντας Μωϋσῆς Μοναχός, κτίτωρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ Ἀθηκίων Κορινθίας

‒ Ἡ Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 43 – 44

Ἰανουάριος – Φεβρουάριος

Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2010

‒ «Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ Ἀγαπητὸς ἐν ᾧ εὐδόκησα»

‒ Περὶ τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ τῶν Θεοφανείων

‒ Ἐπέτειος Χειροτονίας τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου (Μητροπούλου) καὶ τὸ Χειροτονητήριόν του

‒ Ὁ Καθορισμὸς τῆς Ἡμερομηνίας τῆς Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα

‒ Διευκρίνισις ἐπὶ τοῦ Πρακτικοῦ τῆς Συνεδριάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἰεραρχίας ὑπ᾽ ἀρ. 2772/13-7-94

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 41 – 42

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2009

‒ Ἡ κατὰ Σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου καὶ Μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

‒ Ἡ ἐπίσημος ἀπάντησις τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης 17/12/1966 ὑπὲρ τῆς Νομικῆς Ἰσχύος τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου καὶ τῆς Συνταγματικῆς Ἐλευθερίας τῶν Παλαιοημερολογιτῶν

‒ Τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως εἰκονογραφημένον

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 39 – 40

Μάϊος – Ιούνιος

Ιούλιος – Αὔγουστος 2009

‒ «Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν καὶ Πνεύματος ἐπιδημίαν»

‒ Εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριάδος, διὰ χειρὸς Φωτίου Κόντογλου

‒ Ἡ Καταδίκη τῶν Κακοδοξιῶν καὶ Αἱρέσεων τοῦ Ἀποστόλου Μακράκη (21-12-1878)

‒ Ἐγκαίνια Εἰδωλολατρικοῦ Ναοῦ εἰς τὸ Ὡραιόκαστρον Θεσσαλονίκης

‒ Ἀφιέρωμα εἰς τὸν Ἑλληνισμὸν τοῦ Πόντου διὰ τὰ 90 χρόνια ἀπὸ τὴν Γενοκτονία καὶ τὸν Ξεριζωμὸ τῶν Ἑλλήνων(19 Μαΐου 1919 ἕως 19 Μαΐου 2009)

‒ Ὕμνος εἰς τὸν Τίμιον Πρόδρομον ‒ Ποῖος εἶσαι, ἄνθρωπε!

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 38

Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2009

‒ Χριστὸς Ἀνέστη

‒ «Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται»

‒ Εἰκοστὴ ἐπέτειος τῆς Ἐνθρονίσεως τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 37

Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2009

‒ «Τριάδος ἡ Φανέρωσις ἐν Ἰορδάνῃ Γέγονεν»

‒ Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ: «Νηπιάζει δι᾽ ἐμὲ ὁ Παλαιός τῶν Ἡμερῶν»

‒ Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε (περὶ τοῦ Ἀνάρχου Προσώπου τοῦ Ἰησοῦ)

‒ Ἡ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 36

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2008

‒ «Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετὰ φόβου» (Ὁμιλία εἰς τὴν Ἑορτὴν τῶν Ἀρ χαγγέλων)

‒ Τὸ Παγκόσμιον Θέατρον Σκιῶν καὶ τὸ Ἀνύπαρκτον Μακεδονικὸν Κράτος τῶν Σκοπιανῶν

(ἐφημερὶς «Ἔθνος τῆς Κυριακῆς», 19-10-2008)

‒ Ὁ κατὰ Θεὸν Ἄνθρωπος

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 35

Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2008

‒ Αἱ Χειροτονίαι Ἐπισκόπων ὑπὸ τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου τὸ 1948

‒ Πρόλογος

‒ Εἰσαγωγή

‒ Θεόπνευστοι Ἀποφάσεις κατὰ τοῦ Νέου Παπικοῦ Ἡμερολογίου

‒ Ἡ Ἀντιεκκλησιαστικὴ Εἰσαγωγὴ τοῦ Νέου Παπικοῦ Ἡμερολογίου τὸ 1924

‒ Ἀνασκόπησις Ἐκκλησιαστικῶν Γεγονότων μεταξὺ 1924 καὶ 1948

‒ Τὸ Ἱστορικὸν τῶν Χειροτονιῶν Ἐπισκόπων ὑπὸ τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου κατὰ τὸ 1948

‒ Παλινωδίαι τῶν Ψευδορθοδόξων Παλαιοημερολογιτῶν

‒ Κύριαι Ἐπικρίσεις τῶν Χειροτονιῶν τοῦ 1948 καὶ Ὀφειλομένη Ἀπάντησις

‒ Ἀποτίμησις τῆς Ἐκκλησιολογικῆς Σημασίας τῶν Χειροτονιῶν τοῦ 1948

‒ Αἱ Χειροτονίαι τοῦ 1948 ὡς Συνείδησις καὶ Μέτρον Ἐκκλησιαστικῆς Εὐθύνης

‒ Ἐπίλογος

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΗ 33 – 34

Μάϊος – Ιούνιος

Ιούλιος – Αὔγουστος 2008

‒ Ἡ Ἁγία Τριάς, ὁ Εἷς Τρισυπόστατος καὶ Ἀναλλοίωτος Θεός

‒ Οἱ Ἐπίσημοι Φορεῖς τοῦ Νέου Ἡμερολογίου Ἀναγνωρίζουν τὴν Νομιμότητα τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 32

Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2008

‒ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ Θεασάμενοι»

‒ «Εὐαγγελίζου, γῆ, χαράν μεγάλην· Αἰνεῖτε, οὐρανοί, Θεοῦ τήν Δόξαν»

‒ Ἐκκλησιαστικὴ Καταδίκη, Ἀφορισμὸς καὶ Ἀναθεματισμὸς τοῦ Κωνσταντίνου Λάμπρου Ζαρόγιαννου

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 31

Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2008

‒ Εἰς τὰ Ἅγια Θεοφάνεια

‒ Ἐκκλησιολογικὸν Σημείωμα: Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας, Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής

‒ ἩὙπαπαντὴ τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 30

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2007

‒ Περὶ τῆς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς τὰ Ἔθνη Ἀποκαλύψεως τῆς Ἐνανθρωπήσεώς Του

‒ Ἀνάτυπον Ἄρθρου ἐκ τοῦ Περιοδικοῦ «ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ» Δεκέμβριος 1947, Εἰς τὴν Γέννησιν τοῦ Κ.Η.Ι.Χ. καὶ Διήγησις περὶ τῶν ἐν Εἰδωλολατρικῷ Ναῷ τῆς Περσίας λαβόντων χώραν Ἀποκαλύψεων

‒ 2007: Ἔτος Ἁγίου ἸωάννουΧρυσοστόμου,

Ἀφιέρωσις εἰς τὰ 1600 ἔτη (4072007) ἀπὸ τὴν Μαρτυρικὴν Κοίμησιν τοῦ Ἁγίου (συνέχεια στ´ καὶ τέλος)

‒ Ἐγκώμιον καὶ Δέησις εἰς τὸν Θειότατον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον (ὕμνος)

‒ Ὁ Πρωθιερεὺς καὶ Πρωτοσύγκελλος π. Εὐγένιος Τόμπρος:

25 ἔτη ἀπὸ τὴν κοίμησίν του καὶ τὸ Β´ Μέρος τῆς Ὁμιλίας του τὴν 8/11/1971

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 29

Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2007

‒ Ὁ πρ. Μεσσηνίας Γρηγόριος εἶναι Δημιουργὸς καὶ Ἀρχηγὸς Αἱρέσεως, Σχίσματος, Ἀνταρσίας καὶ Ἐκκλησιαστικοῦ Πραξικοπήματος (ὑπὸ Ἀρχιμανδρίτου Ἰωάσαφ)

‒ 2007: Ἔτος Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου,

Ἀφιέρωσις εἰς τὰ 1600 ἔτη (407 – 2007) ἀπὸ τὴν Μαρτυρικὴν Κοίμησιν τοῦ Ἁγίου (συνέχεια ε´)

‒ Λόγος περὶ Ἑνώσεως πρὸς Ἴασιν τῶν Σχισμάτων εἰς τὴνΜίαν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ

‒ Ἡ Καταστροφὴ τῆς Σμύρνης – Σεπτέμβριος 1922

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 28

Ἰούλιος – Αὔγουστος 2007

‒ Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ (ὑπὸ Ἀρχιμανδρίτου Ἰωάσαφ)

‒ 2007: Ἔτος Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου,

Ἀφιέρωσις εἰς τὰ 1600 ἔτη (407 – 2007) ἀπὸ τὴν Μαρτυρικὴν Κοίμησιν τοῦ Ἁγίου (συνέχεια δ´)

‒ Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Ἐθναπόστολος, Προφήτης, Ἱερομάρτυς (1714 – 1779)

‒ Περὶ τῆς Αἱρέσεως τῆς Νεοεικονομαχίας, Πρακτικὸν Συνόδου 19-8-1992

‒ Ἡ Ἁγία Τριὰς κυβερνᾶ τὴν Ἐκκλησίαν

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 27

Μάϊος – Ἰούνιος 2007

‒ Ὁμιλία εἰς τὴν Ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

‒ Ὁμιλία εἰς τὴν Ἑορτὴν τῶν Ἁγίων Πάντων

‒ 2007: Ἔτος Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου,

Ἀφιέρωσις εἰς τὰ 1600 ἔτη (407 – 2007) ἀπὸ τὴν Μαρτυρικὴν Κοίμησιν τοῦ Ἁγίου (συνέχεια γ´)

‒ Ἡ Ἀποστολικότης τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ

‒ Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς τὴν εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος

‒ Ἐπιστολὴ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰωάσαφ: Ὁ πρώην Μεσσηνίας Γρηγόριος Ἀρχηγὸς Αἱρέσεως, Ἀνταρσίας καὶ Σχίσματος

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 26

Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2007

‒ Πάσχα τῶν Χριστιανῶν

‒ Πάσχα Κυρίου – Kύριον Πάσχα

‒ «Ἰησοῦς ὁ Ὑπέρθεος»

‒ «Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου» (Ἠλία Μηνιάτη, Ἀπόσπα σμα Διδαχῆς εἰς τὸ Σωτήριον Πάθος)

‒ 2007: Ἔτος Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου,

Ἀφιέρωσις εἰς τὰ 1600 ἔτη (407 – 2007) ἀπὸ τὴν Ὁσιομαρτυρικὴν Κοίμησιν τοῦ Ἁγίου (συνέχεια β´)

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 25

Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2007

‒ «Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ Ἀγαπητὸς ἐν ᾧ εὐδόκησα»

‒ 2007: Ἔτος Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου,

Ἀφιέρωσις εἰς τὰ 1600 ἔτη (407 – 2007) ἀπὸ τὴν Ὁσιομαρτυρικὴν Κοίμησιν τοῦ Ἁγίου

‒ Περὶ τῆς Κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 24

Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2006

‒ Εἰδικὸν Ἀφιέρωμα εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιολογίαν τῶν ἐγκολπίων Ἡμερολογίων τῶν ἐτῶν 1974 & 1985 τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος

‒ Γενικὴ Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν Ἐκκλησιολογίαν τῶν ἐγκολπίων Ἡμερολογίων τῶν ἐτῶν 1974 & 1985

‒ Εἰδικὴ Εἰσαγωγὴ εἰς τὸν Ἡμεροδείκτην τοῦ ἔτους 1974

‒ Ὁ ἐγκόλπιος Ἡμεροδείκτης τοῦ ἔτους 1974

‒ Εἰδικὴ Εἰσαγωγὴ εἰς τὸν Ἡμεροδείκτην τοῦ ἔτους 1985

‒ Ὁ ἐγκόλπιος Ἡμεροδείκτης τοῦ ἔτους 1985

‒ Συμβολικὸν Σχεδιάγραμμα Ἐκκλησίας Χριστοῦ εἰς τὸν «Κ.Γ.Ο.» 1981

‒ Τὸ ἐγκόλπιον Ἡμερολόγιον τοῦ ἔτους 1987

‒ Ἐπίλογος ‒ Εἰκών: Ἡ Ἁγία Τριὰς μετὰ τῆς Θεοτόκου, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιγρα φομένου «Ὁ ὬΝ»

(ἔργον τοῦ πρώην Μεσσηνίας Γρηγορίου)

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 23

Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2006

‒ Εἰδικὸν Ἀφιέρωμα εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιολογίαν τῶν ἐγκολπίων Ἡμερολογίων τῶν ἐτῶν 1974 & 1985 τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος

‒ Γενικὴ Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν Ἐκκλησιολογίαν τῶν ἐγκολπίων Ἡμερολογίων τῶν ἐτῶν 1974 & 1985

‒ Εἰδικὴ Εἰσαγωγὴ εἰς τὸν Ἡμεροδείκτην τοῦ ἔτους 1974

‒ Ὁ ἐγκόλπιος Ἡμεροδείκτης τοῦ ἔτους 1974

‒ Εἰδικὴ Εἰσαγωγὴ εἰς τὸν Ἡμεροδείκτην τοῦ ἔτους 1985

‒ Ὁ ἐγκόλπιος Ἡμεροδείκτης τοῦ ἔτους 1985

‒ Συμβολικὸν Σχεδιάγραμμα Ἐκκλησίας Χριστοῦ εἰς τὸν «Κ.Γ.Ο.» 1981

‒ Τὸ ἐγκόλπιον Ἡμερολόγιον τοῦ ἔτους 1987

‒ Ἐπίλογος ‒ Εἰκών: Ἡ Ἁγία Τριὰς μετὰ τῆς Θεοτόκου, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιγρα φομένου «Ὁ ὬΝ»

(ἔργον τοῦ πρώην Μεσσηνίας Γρηγορίου)

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 22

Ἰούλιος – Αὔγουστος 2006

‒ Ἡ Προαιωνιότης τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν Εὐαγγελικὴν περικοπὴν τῆς Μεταμορφώσεως

‒ Ἡ Ἐκκλησιολογία τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου (συνέχεια η´)

‒ Τὸ Ἄναρχον καὶ Προαιώνιον Πρόσωπον τοῦ Ἰησοῦ εἰς τὰς 24 εὐχάς, ἐν εἴδει Οἴκων, τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου

‒ Πρόσκαιρον τοῦ Θανάτου τὸ Κράτος

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 21

Μάϊος – Ἰούνιος 2006

‒ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ματθαῖος Α´:
56 ἔτη ἀπὸ τῆς ὁσίας κοιμήσεώς του

‒ Περὶ Πίστεως καὶ Ἀπιστίας

‒ Ἡ Ἐκκλησιολογία τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου (συνέχεια ζ´)

‒ Ὑπερηφανείας ἰδιώματα καὶ θεραπεία

‒ Ὁ Γέρων Μωϋσῆς Μοναχός, Κτίτωρ καὶ Ἡγούμενος τῶν Ἱερῶν Μονῶν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ Ταξιαρχῶν Ἀθηκίων Κορινθίας

‒ Εἰκών: Ἡ Ρίζα τοῦ Ἰεσσαί, Ἡ Θεοτόκος μὲ τὸν Χριστὸν περιβαλλόμενοι ὑπὸ τῶν Προφητῶν καὶ ἄνωθεν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα καὶ ὁ Θεὸς Πατήρ (Ὡραία Πύλη Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, Μονὴ Παναγίας Κερατέας)

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 20

Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2006

‒ Λόγος εἰς τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Κυριακὴν τοῦ Πάσχα

‒ Ἡ Θεοτόκος ὡς λόγος τῆς Δημιουργίας

‒ Λόγος εἰς τὸ Σωτήριον Πάθος τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

‒ Ἡ Ἐκκλησιολογία τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου (συνέχεια στ´)

‒ «Εἷς ὢν τῆς Ἁγίας Τριάδος»: Εἰσοδικὰ τῆς Θείας Λειτουργίας

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 19

Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2006

‒ Ἡ Τριαδολογία εἰς τὴν Ὑμνολογίαν τῆς Ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων

‒ Ἡ Ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

‒ Ἀτρέπτως καθ᾽ ὑπόστασιν σαρκοῦται ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ

‒ Τίνες οἱ λόγοι τῆς μήνιδος τῶν Δυτικῶν κατὰ τοῦ Μεγάλου Φωτίου

‒ Ἡ Ἐκκλησιολογία τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου (συνέχεια ε´)

‒ Ἐγκύκλιος Ἀποκάλυψις τοῦ Σατανᾶ, Μύρια ψεύδη καὶ μία ἀλήθεια

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 18

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2005

‒ Λόγος εἰς τὸ Γενέθλιον τοῦ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

‒ Ἡ Ἐκκλησιολογία τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου (συνέχεια δ´)

‒ Περὶ Ἀκριβείας Πίστεως ἀπὸ τὸν «Κ.Γ.Ο.» 1945

‒ Σκόπιμος καὶ Σατανικὴ Διολίσθησις διαφορᾶς Προαιωνίου καὶ Μήπροαιωνίου ἐκ τῶν Δύο Φύσεων τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν Μίαν Ὑπόστασιν

‒ Τὸ «Διαβολόχαρτον» καὶ θνησιγενὲς ἔκτρωμα τῶν Ἀντιχρίστων & Αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν

‒ Ἡρώδη, δὲν θὰ σφάξῃς τὸν Χριστόν

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 17

Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2005

‒ Περὶ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ

‒ Τὸ Συμβολικὸν Σχεδιάγραμμα περὶ τῆς Προελεύσεως τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ

‒ Ἡ Ἐκκλησιολογία τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου (συνέχεια γ´)

‒ Ὁμιλία περὶ Ἐγκαινίων Ἱεροῦ Ναοῦ

‒ Τὸ Μεγαλεῖον τοῦ 1940

‒ Περὶ Συνθέτου Ὑποστάσεως

‒ Ποιός προσπαθεῖ νὰ νεκραναστήσῃ τὸ «Διαβολόχαρτον»;

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 16

Ἰούλιος – Αὔγουστος 2005

‒ Τὸ Ἄκτιστον Φῶς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Χριστοῦ

‒ Ἡ Ἐκκλησιολογία τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου (συνέχεια β´)

‒ Εἰκὼν τῆς Παναγίας μὲ τὸν Χριστὸν ἐπιγραφόμενον «Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ Προαιώνων Θεός»

(Μονὴ Ἁγίου Νικολάου Ἀναπαυσᾶ Μετεώρων, 1527)

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 15

Μάϊος – Ἰούνιος 2005

‒ Περὶ τῆς Μιᾶς, Προαιωνίου, Ἀτρέπτου καὶ Ἀναλλοιώτου Ὑποστάσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ περὶ τῶν Δύο Φύσεων Αὐτοῦ

‒ Δέκα χρόνια ἀπὸ τὸ ἐπάρατον Σχίσμα τῆς Νεοεικονομαχικῆς Αἱρέσεως, 2/6/1995- 2/6/2005

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 14

Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2005

‒ Ὁμιλία εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς Θεοτόκου

‒ Ἡ Ἐκκλησιολογία τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου

‒ Θάνατος τῆς ψυχῆς ὁ Χωρισμὸς ἀπὸ τὸν Θεόν

‒ Ἡ ἐκ Τάφου Ἔνσωμος Ἀνάστασις τοῦ Κ.Η.Ι. Χριστοῦ

‒ Περὶ τῶν Πειρασμῶν

‒ Ἡ Πανθρησκεία τοῦ Ἀντιχρίστου

‒ Ἔκδοσις Ποιμαντορικῆς Ἐγκυκλίου περὶ τῆς Καταδίκης καὶ τοῦ Ἀναθεματισμοῦ τοῦ Λάμπρου Κτενᾶ, 7-3-2005

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 13

Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2005

‒ Ὁμιλία εἰς τὰ Ἅγια Θεοφάνεια

‒ Ἡ Προαιωνιότης τοῦ Προσώπου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν Ὑμνολογίαν τῆς Ὑπαπαντῆς

‒ Κυριακὴ Ὀρθοδοξίας, 7-3-2005, καὶ ὁ Ἀναθεματισμὸς τοῦ Ἀρχιαιρεσιάρ χου Λάμπρου Κτενᾶ

‒ 80 Χρόνια Νεοημερολογιτισμοῦ – Οἰκουμενισμοῦ (1924-2004) (συνέχεια ε´)

‒ Ἡ Ἁγία Γλῶσσα τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου (συνέχεια β´)

‒ Τὸ Ἅγιον Δισκάριον τῆς Θείας Λειτουργίας

‒ Οἱ 12 Ἀναθεματισμοὶ τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας

‒ Εἰκὼν τῆς Παναγίας μὲ τὸν Χριστὸν ἐπιγραφόμενον «Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ Προαιώνων Θεός»

(Μονὴ Ἁγίου Νικολάου Ἀναπαυσᾶ Μετεώρων, 1527)

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 12

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2004

‒ Ὁμιλία εἰς τοὺς Ἀρχαγγέλους, τοῦ Πρωτοσυγκέλλου π. Εὐγενίου Τόμπρου (ἀπομαγνητοφωνημένη)

‒ Ὁμιλία εἰς τὴν Σύναξιν τῶν Ἀρχαγγέλων

‒ Ἡ Ἁγία Γλῶσσα τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 11

Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2004

‒ Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

‒ 80 Χρόνια Νεοημερολογιτισμοῦ – Οἰκουμενισμοῦ (1924-2004)
(συνέχεια δ´)

‒ Ἡ Διεθνὴς Ἀπάτη περὶ τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας

‒ Ἡ Μία Ἁγία Καθολικὴ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ εἶναι Θεοσύστατος, Θεοΐδρυτος, Θεανθρώπινος καὶ Θεοϋπόστατος

‒ Περὶ τοῦ ὅρου «Θεοϋπόστατος»

‒ Τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ: «Ὁ ὬΝ»

‒ Οἱ Αἱρετικοὶ Ἐκκλησιομάχοι ἀρνοῦνται ὅτι ὑπῆρχε Ἐκκλησία Θεοῦ πρὸ Χριστοῦ

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 10

Ἰούλιος – Αὔγουστος 2004

‒ Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

‒ 80 Χρόνια Νεοημερολογιτισμοῦ – Οἰκουμενισμοῦ (1924-2004)
(συνέχεια γ´)

‒ «Δικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ»

‒ Ἡ Ὀρθόδοξος Δογματικὴ Ἐκκλησιολογία εἰς τὸ Ἡμερολόγιον τοῦ 1974

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 9

Μάϊος – Ἰούνιος 2004

‒ Ἡ Ἁγία Τριὰς καὶ ἡ Ἐκκλησία

‒ Λόγος εἰς τὴν Κυριακὴν τοῦ Τυφλοῦ

‒ 80 Χρόνια Νεοημερολογιτισμοῦ – Οἰκουμενισμοῦ (1924-2004)
(συνέχεια β´)

‒ Οἰκουμενιστικὴ Συμπροσευχὴ Νεοημερολογιτῶν εἰς Γερμανίαν

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 8

Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2004

‒ Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

‒ «Καὶ Αὐτὸς Προσδοκία Ἐθνῶν» (συνέχεια γ´ καὶ τέλος)

‒ 80 Χρόνια Νεοημερολογιτισμοῦ – Οἰκουμενισμοῦ (1924-2004)

‒ Ἡ ἀναβίωσις τῆς Σατανικῆς Εἰδωλολατρείας εἰς τὴν Ἑλλάδα

‒ Οἱ Εἰδωλολάτραι ἀρνοῦνται τὸ Φῶς τοῦ Χριστοῦ

‒ Ἡ Ἁγία Μάρτυς Στεφανίς

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 7

Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2004

‒ Ἡ Ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων καὶ ἡ Φανέρωσις τῆς Ἁγίας Τριάδος

‒ Ἡ Ἑορτὴ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης:

Ἡ Καταδίκη καὶ ἡ Καῦσις τῶν Αἱρετικῶν Συγγραμμάτων τῶν Ἐκκλησιομάχων

‒ «Καὶ Αὐτὸς Προσδοκία Ἐθνῶν» (συνέχεια β´)

‒ Συνοπτικὴ Ὁμολογία Πίστεως

‒ Εἰκονογραφικαὶ Μαρτυρίαι ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι Θεὸς Προαιώνιος

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 6

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2003

‒ «Καὶ Αὐτὸς Προσδοκία Ἐθνῶν»

‒ Ἀντίχριστοι Αἱρετικαὶ θέσεις τῶν νέων Θεομάχων, Χριστομάχων, Ἐκκλησιομάχων

‒ Ἡ Ὀρθόδοξος Θεολογία τοῦ λαοῦ εἰς τὰ Κάλαντα τῶν Χριστουγέννων

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 5

Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2003

‒ Ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι Θεὸς Προαιώνιος, Ἄναρχος καὶ Ἄκτιστος

‒ Ἔκδοσις Ποιμαντορικῆς Ἐγκυκλίου κατὰ Ἐκκλησιομάχων, 3-3-2003

‒ Βοήθημα Προετοιμασίας διὰ τὴν Ἐξομολόγησιν (ἔκδοσις Β´, Αὔγουστος 2003)

‒ Ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι Θεὸς Προαιώνιος καὶ Ἄναρχος (συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου)

‒ Τὸ Ἄκτιστο Φῶς τῆς Μεταμορφώσεως καὶ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς (συνέχεια)

‒ Ὑμνολογικαὶ Μαρτυρίαι περὶ τῆς Προαιωνιότητος τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 4

Ἰούλιος – Αὔγουστος 2003

‒ Τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον καὶ ὁλόκληρος ἡ Ἁγία Γραφὴ Καταδικάζει καὶ Ἀναθεματίζει τοὺς νεοφανεῖς Ἀθέους, Αἱρετικούς, Θεομάχους, Χριστομάχους, Ἐκκλησιομάχους

‒ «Ἑάλω ἡ Πόλις: Πῆραν τὴν Πόλιν πῆράν την» (συνέχεια)

‒ Τῆς Τριάδος ὁ Εἷς καὶ οἱ Συνοδικοὶ Ὅροι Πίστεως

‒ Ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι Θεὸς Προαιώνιος καὶ Ἄναρχος

‒ Τὸ Ἄκτιστο Φῶς τῆς Μεταμορφώσεως καὶ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς

‒ Εἰκών: Ἡ Παναγία καὶ ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Προαιώνων Θεός

(Μονὴ Μυρτιᾶς Θέρμου Αἱτωλοακαρνανίας, ἔργον Ξένου Διγενῆ, 1491)

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 3

Μάϊος – Ἰούνιος 2003

‒ «Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν καὶ Πνεύματος ἐπιδημίαν»

‒ Οἱ Χριστομάχοι καὶ Ἐκκλησιομάχοι καὶ οἱ Προτεσταντικὲς Ρίζες τους ὅτι ὁ Χριστὸς Δὲν εἶναι Προαιώνιος

‒ «Ἑάλω ἡ Πόλις: Πῆραν τὴν Πόλιν πῆράν την»

‒ Ἡ Πέτρα τῆς Πίστεως καὶ ὁ Ἀπόστολος Πέτρος

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 2

Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2003

‒ Ἐγκύκλιος τοῦ Μητροπολίτου Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου ἐπὶ τῇ Ἀναστάσει τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

‒ Ἔκδοσις Ποιμαντορικῆς Ἐγκυκλίου, 3-3-2003, κατὰ τῶν Τριαδομάχων, Χριστομάχων, Ἐκκλησιομάχων ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

«Κ.Ε.Ο.» ΤΕΥΧΟΣ 1

Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2003

‒ Λόγος Πανηγυρικὸς εἰς τὰ Ἅγια Θεοφάνεια

‒ Ἐκκλησιαστικὸ Πραξικόπημα καὶ Σχίσμα

‒ Ἡ Καῦσις, ἡ Καταδίκη καὶ ὁ Ἀναθεματισμὸς τῶν Αἱρετικῶν Συγγραμμάτων τῶν Ἐκκλησιομάχων – Χριστομάχων – Τριαδομάχων