Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΟΣ 12

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2004

Περιέχει:

‒ Ὁμιλία εἰς τοὺς Ἀρχαγγέλους, τοῦ Πρωτοσυγκέλλου π. Εὐγενίου Τόμπρου (ἀπομαγνητοφωνημένη)


‒ Ὁμιλία εἰς τὴν Σύναξιν τῶν Ἀρχαγγέλων


‒ Ἡ Ἁγία Γλῶσσα τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου