Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΟΣ 13

Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2005

Περιέχει:

‒ Ὁμιλία εἰς τὰ Ἅγια Θεοφάνεια


‒ Ἡ Προαιωνιότης τοῦ Προσώπου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν Ὑμνολογίαν τῆς Ὑπαπαντῆς


‒ Κυριακὴ Ὀρθοδοξίας, 7-3-2005, καὶ ὁ Ἀναθεματισμὸς τοῦ Ἀρχιαιρεσιάρ χου Λάμπρου Κτενᾶ


‒ 80 Χρόνια Νεοημερολογιτισμοῦ – Οἰκουμενισμοῦ (1924-2004) (συνέχεια ε´)


‒ Ἡ Ἁγία Γλῶσσα τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου (συνέχεια β´)


‒ Τὸ Ἅγιον Δισκάριον τῆς Θείας Λειτουργίας


‒ Οἱ 12 Ἀναθεματισμοὶ τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας


‒ Εἰκὼν τῆς Παναγίας μὲ τὸν Χριστὸν ἐπιγραφόμενον «Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ Προαιώνων Θεός»

(Μονὴ Ἁγίου Νικολάου Ἀναπαυσᾶ Μετεώρων, 1527)