Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΟΣ 15

Μάϊος – Ἰούνιος 2005

Περιέχει:

‒ Περὶ τῆς Μιᾶς, Προαιωνίου, Ἀτρέπτου καὶ Ἀναλλοιώτου Ὑποστάσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ περὶ τῶν Δύο Φύσεων Αὐτοῦ


‒ Δέκα χρόνια ἀπὸ τὸ ἐπάρατον Σχίσμα τῆς Νεοεικονομαχικῆς Αἱρέσεως, 2/6/1995- 2/6/2005