Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΟΣ 18

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2005

Περιέχει:

‒ Λόγος εἰς τὸ Γενέθλιον τοῦ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


‒ Ἡ Ἐκκλησιολογία τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου (συνέχεια δ´)


‒ Περὶ Ἀκριβείας Πίστεως ἀπὸ τὸν «Κ.Γ.Ο.» 1945


‒ Σκόπιμος καὶ Σατανικὴ Διολίσθησις διαφορᾶς Προαιωνίου καὶ Μήπροαιωνίου ἐκ τῶν Δύο Φύσεων τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν Μίαν Ὑπόστασιν


‒ Τὸ «Διαβολόχαρτον» καὶ θνησιγενὲς ἔκτρωμα τῶν Ἀντιχρίστων & Αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν


‒ Ἡρώδη, δὲν θὰ σφάξῃς τὸν Χριστόν