Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΟΣ 20

Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2006

Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2006

Περιέχει:

‒ Λόγος εἰς τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Κυριακὴν τοῦ Πάσχα


‒ Ἡ Θεοτόκος ὡς λόγος τῆς Δημιουργίας


‒ Λόγος εἰς τὸ Σωτήριον Πάθος τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ


‒ Ἡ Ἐκκλησιολογία τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου (συνέχεια στ´)


‒ «Εἷς ὢν τῆς Ἁγίας Τριάδος»: Εἰσοδικὰ τῆς Θείας Λειτουργίας