Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΟΣ 27

Μάϊος – Ἰούνιος 2007

Μάϊος – Ἰούνιος 2007

Περιέχει:

‒ Ὁμιλία εἰς τὴν Ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος


‒ Ὁμιλία εἰς τὴν Ἑορτὴν τῶν Ἁγίων Πάντων


‒ 2007: Ἔτος Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου,

Ἀφιέρωσις εἰς τὰ 1600 ἔτη (407 – 2007) ἀπὸ τὴν Μαρτυρικὴν Κοίμησιν τοῦ Ἁγίου (συνέχεια γ´)


‒ Ἡ Ἀποστολικότης τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ


‒ Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς τὴν εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος


‒ Ἐπιστολὴ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰωάσαφ: Ὁ πρώην Μεσσηνίας Γρηγόριος Ἀρχηγὸς Αἱρέσεως, Ἀνταρσίας καὶ Σχίσματος