Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΟΣ 28

Ἰούλιος – Αὔγουστος 2007 

Ἰούλιος – Αὔγουστος 2007 

Περιέχει:

‒ Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ (ὑπὸ Ἀρχιμανδρίτου Ἰωάσαφ)


‒ 2007: Ἔτος Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου,

Ἀφιέρωσις εἰς τὰ 1600 ἔτη (407 – 2007) ἀπὸ τὴν Μαρτυρικὴν Κοίμησιν τοῦ Ἁγίου (συνέχεια δ´)


‒ Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Ἐθναπόστολος, Προφήτης, Ἱερομάρτυς (1714 – 1779)


‒ Περὶ τῆς Αἱρέσεως τῆς Νεοεικονομαχίας, Πρακτικὸν Συνόδου 19-8-1992


‒ Ἡ Ἁγία Τριὰς κυβερνᾶ τὴν Ἐκκλησίαν