Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΟΣ 30

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2007 

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2007 

Περιέχει:

‒ Περὶ τῆς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς τὰ Ἔθνη Ἀποκαλύψεως τῆς Ἐνανθρωπήσεώς Του


‒ Ἀνάτυπον Ἄρθρου ἐκ τοῦ Περιοδικοῦ «ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ» Δεκέμβριος 1947, 

Εἰς τὴν Γέννησιν τοῦ Κ.Η.Ι.Χ. καὶ Διήγησις περὶ τῶν ἐν Εἰδωλολατρικῷ Ναῷ τῆς Περσίας λαβόντων χώραν Ἀποκαλύψεων


‒ 2007: Ἔτος Ἁγίου ἸωάννουΧρυσοστόμου,

Ἀφιέρωσις εἰς τὰ 1600 ἔτη (4072007) ἀπὸ τὴν Μαρτυρικὴν Κοίμησιν τοῦ Ἁγίου (συνέχεια στ´ καὶ τέλος)


‒ Ἐγκώμιον καὶ Δέησις εἰς τὸν Θειότατον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον (ὕμνος)


‒ Ὁ Πρωθιερεὺς καὶ Πρωτοσύγκελλος π. Εὐγένιος Τόμπρος:

25 ἔτη ἀπὸ τὴν κοίμησίν του καὶ τὸ Β´ Μέρος τῆς Ὁμιλίας του τὴν 8/11/1971