Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΟΣ 32

Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2008

Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2008

Περιέχει:

‒ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ Θεασάμενοι»


‒ «Εὐαγγελίζου, γῆ, χαράν μεγάλην· Αἰνεῖτε, οὐρανοί, Θεοῦ τήν Δόξαν»


‒ Ἐκκλησιαστικὴ Καταδίκη, Ἀφορισμὸς καὶ Ἀναθεματισμὸς τοῦ Κωνσταντίνου Λάμπρου Ζαρόγιαννου