Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΟΣ 36

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2008 

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2008 

Περιέχει:

‒ «Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετὰ φόβου» (Ὁμιλία εἰς τὴν Ἑορτὴν τῶν Ἀρχαγγέλων)


‒ Τὸ Παγκόσμιον Θέατρον Σκιῶν καὶ τὸ Ἀνύπαρκτον Μακεδονικὸν Κράτος τῶν Σκοπιανῶν

(ἐφημερὶς «Ἔθνος τῆς Κυριακῆς», 19-10-2008)


‒ Ὁ κατὰ Θεὸν Ἄνθρωπος