Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΗ 45-46

Μάϊος – Ιούνιος, Ιούλιος – Αὔγουστος 2010

Μάϊος – Ιούνιος

Ιούλιος – Αὔγουστος 2010

Περιέχει:

‒ «Ὅτε τοῦ πυρὸς τὰς γλώσσας διένειμεν, εἰς Ἑνότητα πάντας ἐκάλεσεν»


‒ «Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ» (Ὁμιλία εἰς τοὺς Ἁγίους Πάντας)


‒ Ἑξήκοντα ἔτη (1950 – 2010) ἀπὸ τὴν κοίμησιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ματθαίου Καρπαθάκη


‒ Ὁ Μέγας ἐν Ἁγίοις Φώτιος: Ἡ Ὀρθοδοξία τῆς εἰκόνος δὲν καθορίζεται ἀπὸ τὴν τεχνοτροπίαν


‒ Ἡ διαρκὴς Ἀπάτη τῶν Αἱρετικῶν Νεοεικονομάχων


‒ Ὁ Γέροντας Μωϋσῆς Μοναχός, κτίτωρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ Ἀθηκίων Κορινθίας


‒ Ἡ Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας