Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΟΣ 48

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2010

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2010

Περιέχει:

‒ «Δι᾽ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη Παιδίον Νέον, ὁ Πρὸ Αἰώνων Θεός»


‒ Περὶ τῶν Εὐαγγελικῶν Περικοπῶν τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ


‒ Ὄχι εἰς τὴν Σατανικὴν «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ», Ὄχι εἰς τὴν Παγκόσμιον Δικτατορίαν τοῦ ἐρχομένου Ἀντιχρίστου