Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΗ 49-50

Μάϊος – Ιούνιος, Ιούλιος – Αὔγουστος 2011

Μάϊος – Ιούνιος

Ιούλιος – Αὔγουστος 2011

Περιέχει:

‒ Ὁμιλία εἰς τὰ Ἅγια Θεοφάνεια:

«Εἰς ὄνομα δὲ τίνος Σὲ βαπτίσω;»


‒ Ὁμολογία Ὀρθοδόξου Πίστεως


‒ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου


‒ Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ


‒ Ὄχι εἰς τὴν Σατανικὴν «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»