Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΗ 51-52

Μάϊος – Ιούνιος, Ιούλιος – Αὔγουστος 2011

Μάϊος – Ιούνιος

Ιούλιος – Αὔγουστος 2011

Περιέχει:

‒ Ἡ εἰς Οὐρανοὺς Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ


‒ Ἡ Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ


‒ Εἰς Μνημόσυνον Αἰώνιον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ματθαίου


‒ Δέκα χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμησιν τοῦ Ἀττικῆς Ματθαίου


‒ Οἱ Ὁσιομάρτυρες Πατέρες, οἱ ὑπὸ τῶν Λατίνων καὶ Λατινοφρόνων ἀναιρεθέντες (13ος αἰών)