Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΗ 63-64

Μάϊος – Ιούνιος, Ιούλιος – Αὔγουστος 2013

Μάϊος – Ιούνιος

Ιούλιος – Αὔγουστος 2013

Περιέχει:

‒ Ἡ Ἁγία Πεντηκοστή, Ἡ Φανέρωσις καὶ ἡ Ἀποκάλυψις τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, καὶ ὄχι Ἵδρυσις


‒ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Γ.Ο.Χ. Ματθαῖος Α´ καὶ αἱ Χειροτονίαι τοῦ 1948:


Ἀντιρρήσεις πρὸς τὰς Χειροτονίας καὶ Ἀναίρεσις τῶν Κατηγοριῶν