Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΗ 65-66

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2013

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2013

Περιέχει:

‒ Ἀρχὴ Ἰνδίκτου: Κατήχησις περὶ τοῦ Κ.Η.Ι.Χ.


‒ 100 ἔτη ἀπὸ τὴν Ἀπελευθέρωσιν τῆς Κρήτης, 1913 – 2013


‒ Συνοδικὴ Ἀπόφασις περὶ τοῦ Λειτουργικοῦ Ὕμνου, «Ἄξιον καὶ Δίκαιόν ἐστι προσκυνεῖν Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα.»


‒ Βοηθήματα εἰς τὴν ἐν Πνεύματι Ζωήν, Περὶ Προσευχῆς καὶ Προσοχῆς