Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΗ 69-70

Μάϊος – Ιούνιος, Ιούλιος – Αὔγουστος 2014

Μάϊος – Ιούνιος

Ιούλιος – Αὔγουστος 2014

Περιέχει:

‒ Ἡ εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριάδος ὡς Σύμβολον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος τῆς Ἐκ κλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος

 

‒ Ἐννενήντα ἔτη ἀπὸ τὴν ἐπιβολὴν τοῦ Πανορθοδόξως καταδικασμένου καὶ ἀναθεματισμένου Νέου Παπικοῦ Ἡμερολογίου, 10 Μαρτίου 1924 – 10 Μαρτίου 2014 (Μέρος δεύτερον: Ἡ Ἀντιεκκλησιαστικὴ Μεθόδευσις τῆς Ἐπιβολῆς τοῦ Νέου Παπικοῦ Ἡμερολογίου)