Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΟΣ 7

Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2004

Περιέχει:

‒ Ἡ Ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων καὶ ἡ Φανέρωσις τῆς Ἁγίας Τριάδος


‒ Ἡ Ἑορτὴ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης:

Ἡ Καταδίκη καὶ ἡ Καῦσις τῶν Αἱρετικῶν Συγγραμμάτων τῶν Ἐκκλησιομάχων


‒ «Καὶ Αὐτὸς Προσδοκία Ἐθνῶν» (συνέχεια β´)


‒ Συνοπτικὴ Ὁμολογία Πίστεως


‒ Εἰκονογραφικαὶ Μαρτυρίαι ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι Θεὸς Προαιώνιος