Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΗ 71-72

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2014

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2014

Περιέχει:

‒ Ἐννενήντα ἔτη ἀπὸ τὴν ἐπιβολὴν τοῦ Πανορθοδόξως καταδικασμένου καὶ ἀναθεματισμένου Νέου Παπικοῦ Ἡμερολογίου, 10 Μαρτίου 1924 – 10 Μαρτίου 2014 (Μέρος τρίτον: Αἱ Ἱστορικαὶ Συνέπειαι τῆς Ἐπιβολῆς τοῦ Νέου Παπικοῦ Ἡμερολογίου)

 

‒ Νέα ἔκδοσις Ἱεροῦ Προσευχηταρίου, 2014, ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου