Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΗ 77-78

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2015

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2015

Περιέχει:

‒ Ὁ Ἀόρατος Ἀγγελικὸς κόσμος τῶν Οὐρανίων Δυνάμεων Ἀσωμάτων καὶ ἡ Ἀποστολή των εἰς τὴν Θείαν Οἰκονομίαν καὶ εἰς τὴν Διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας


‒ Ἡ δυνατότης τῆς ἀπεικονίσεως ὁραμάτων καὶ ὀνείρων


‒ Μεγάλη Σύνοδος τῶν Οἰκουμενιστῶν τὸ 2016


‒ Ὁ Πρωτοσύγκελλος π. Εὐγένιος Τόμπρος (15/5/1905 ‒ 25/11/1982), Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, καὶ ἡ Ὀρθόδοξος Ὁμολογία Πίστεώς του μέσα ἀπὸ ἀνέκδοτες ἐπιστολές του περὶ τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς