Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΗ 79-80

Ἰανουάριος – Φεβρουάριος, Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2016

Ἰανουάριος – Φεβρουάριος

Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2016

Περιέχει:

‒ Τὰ Συναξάρια τῶν Δεσποτικῶν Ἑορτῶν περὶ τῆς Προαιωνιότητος τοῦ Θεανθρώπου, τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

 

‒ Σύνοδος Αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν εἰς Κολυμπάριον Χανίων Κρήτης,

5/18-6-2016

 

‒ Καταργοῦν τὴν Ὀρθοδοξίαν (Πρόρρησις Κοσμᾶ Φλαμιάτου)

 

‒ Ἐκ τοῦ Ἀρχείου τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος τῶν Γ.Ο.Χ.:

α´) Ἐγκύκλιος τοῦ Κυκλά δων Γερμανοῦ (Βαρυκοπούλου) τῆς 14-9-1937, καὶ 

β´) Ἐγκύκλιος τοῦ Κυκλάδων Γερμανοῦ καὶ τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου τῆς 1812-1939