Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΟΣ 9

Μάϊος – Ἰούνιος 2004

Περιέχει:

‒ Ἡ Ἁγία Τριὰς καὶ ἡ Ἐκκλησία


‒ Λόγος εἰς τὴν Κυριακὴν τοῦ Τυφλοῦ


‒ 80 Χρόνια Νεοημερολογιτισμοῦ – Οἰκουμενισμοῦ (1924-2004) (συνέχεια β´)


‒ Οἰκουμενιστικὴ Συμπροσευχὴ Νεοημερολογιτῶν εἰς Γερμανίαν