Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ’

ΤΕΥΧΟΣ 11

Μάρτιος – Ἀπρίλιος 1998

Περιέχει:

‒ «Ἡ τοῦ Κυρίου Ἀνάστασις Σώματος ἀφθαρτισθέντος καὶ ψυχῆς ἕνωσις ἦν» 


‒ «Πιστεύω εἰς Ἕνα Θεόν… Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφάς» 


‒ Τὸ ἄδοξον τέλος τῆς θεωρίας τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδη περὶ «Δυνάμει καὶ Ἐνεργείᾳ»