Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ’

ΤΕΥΧΟΣ 12

Μάϊος – Ἰούνιος 1998

Περιέχει:

‒ «Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν καὶ Πνεύματος ἐπιδημίαν»


‒ Τὸ Ὅραμα τοῦ Πρωτομάρτυρος Στεφάνου (εἰς τὸ ἀρχαιότερον διασωθὲν Ἑλληνικὸν χειρόγραφον τοῦ 9ου αἰῶνος) 


‒ “Βίοι Παράλληλοι” Αἱρετικῶν: Ἀνδρέας Ἀνέστης – Κύριλλος Λούκαρις 


‒ Εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἐκ τοῦ Τάφου, ἔργον τοῦ Ἁγίου Νείλου τοῦ Μυροβλήτου τὸν 18ον αἰῶνα 


‒ Ὁ Ἀνδριάντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου Ε´ εἰς τὸ Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν 


‒ Ἡ “Θηλειὰ” στὸ Λαιμὸ ὅσο πάει καὶ σφίγγει