Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ’

ΤΕΥΧΟΣ 13

Ἰούλιος – Αὔγουστος 1998

Περιέχει:

‒ Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας


 ‒ Ἰσχυρότατον Ράπισμα: Αἱ εὐχαὶ τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου κατὰ τῶν Αἱρετικῶν Νεοεικονομάχων 


‒ Ὁ Ἀντίχριστος Οἰκουμενισμός 


‒ Φλωριναῖοι ἢ Σεραφειμικοί; ἢ Θεοφιλικοί; 


‒ Καταργεῖται ὁ Ὅρκος μὲ τὴν Ἀπόφασιν 2601/98 τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας