Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ’

ΤΕΥΧΟΣ 14

Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 1998

Περιέχει:

‒ Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Ἀνθρώπου:

Τὸ Ἄκτιστον Φῶς καὶ αἱ Ἄκτισται Ἐνέργειαι τοῦ Θεοῦ 


‒ Πατρὸς Εὐγενίου Τόμπρου, Ἡ Χειροτονία Ἐπισκόπου ὑφ᾽ Ἑνὸς Ἐπισκόπου (ἐπανέκδοσις μετὰ συντόμου βιογραφίας, 14-9-1998) 


‒ Ἡ Ὀρθόδοξος Ὁμολογία τοῦ Πέτρου Μογίλα (ἐπανέκδοσις) 


‒ Μήπως τὸ Χάραγμα Πλησιάζει;