Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ’

ΤΕΥΧΟΣ 16

Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 1999

Περιέχει:

‒ Ἑόρτιον Μήνυμα: Θεοφάνεια 1999 (ὑπὸ τοῦ Ἀττικῆς Ματθαίου) 


‒ Τὸ Ὀρθόδοξον Βάπτισμα: Ἀπόφασις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος 


‒ Περὶ Ἀναδόχων καὶ Ὀνομάτων τῶν Βαπτιζομένων 


‒ Λόγος εἰς Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ 


‒ Προπύργια καὶ Προμαχῶνες τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας εἰς Κύπρον 


‒ Συγχώρησις καὶ Καταλλαγή