Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ’

ΤΕΥΧΟΣ 17

Μάρτιος – Ἀπρίλιος 1999

Περιέχει:

‒ Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ


 ‒ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας περὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ 


‒ Περὶ τῆς εἰς Ἅδου Καθόδου 


‒ Ὁ Ἱεράρχης Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 


‒ Λόγος περὶ Ψυχῆς (Νικηφόρου Θεοτόκη)