Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ’

ΤΕΥΧΟΣ 19

Ἰούλιος – Αὔγουστος 1999

Περιέχει:

‒ Αὐτοαποκάλυψις τῶν Αἱρετικῶν Νεοεικονομάχων 


‒ Ἀνθρωπομορφικαί, Ἀνθρωποπαθεῖς, Ἀνθρωποπρεπεῖς, Ἀνθρωποειδεῖς ἐμφανίσεις (ὁράματα) τοῦ Θεοῦ (συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου) 


‒ Τὸ Ἐνταλτήριον Γράμμα διὰ τοῦ ὁποίου ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ἀναθέτει εἰς τὸν Ἱερομόναχον Ματθαῖον Καρπαθάκην τὸ Λειτούργημα τῆς Πνευματικῆς Πατρότητος