Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ’

ΤΕΥΧΟΣ 20

Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 1999

Περιέχει:

‒ Ἡ Βυζαντινολατρεία τῶν Αἱρετικῶν Νεοεικονομάχων 


‒ Ἀνθρωπομορφικαί, Ἀνθρωποπαθεῖς, Ἀνθρωποπρεπεῖς, Ἀνθρωποειδεῖς ἐμφανίσεις (ὁράματα) τοῦ Θεοῦ (συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου) 


‒ Θέωσις ὡς ὁ τελικὸς σκοπὸς τῆς ὑπάρξεως καὶ τῆς δημιουργίας μας 


‒ Κινδυνεύει ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους 


‒ Αἱ Εὐαγγελικαὶ Περικοπαὶ τῆς περιόδου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ 


‒ Ὁ Παγκόσμιος Ἑβραιοσιωνισμὸς προετοιμάζει τὸν Ναὸν τοῦ Ἀντιχρίστου εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ 


‒ Οἱ Φλωρινοσεραφειμικοὶ προμηθεύονται τὸ Μύρον ἀπὸ τοὺς Νεοημερολογίτας