Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ’

ΤΕΥΧΟΣ 22

Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2000

Περιέχει:

‒ Ἑόρτιον Μήνυμα ἐπὶ τῇ Ἁγίᾳ Ἑορτῇ τῶν Θεοφανείων (τοῦ Ἀττικῆς Ματθαίου) 


‒ Τὸ Μυστήριον τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος: Ἡ Ἀνάγκη καὶ ἡ Σημασία τοῦ Βαπτίσματος 


‒ Συνοδικὴ Ἀπόφασις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (1829) περὶ τοῦ τρόπου Βαπτίσεως 


‒ Θέωσις ὡς ὁ τελικὸς σκοπὸς τῆς ὑπάρξεως καὶ τῆς δημιουργίας μας (3η συνέχεια) 


‒ Οἱ Νεοημερολογῖτες διακηρύσσουν μόνοι τους ὅτι εὑρίσκονται ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ 


‒ Ὁ Ἀντίχριστος καὶ Ἄθεος Οἰκουμενισμός 


‒ Οἱ Φλωρινο-Σεραφειμικοὶ μετὰ ἀπὸ 75 ἔτη διέγραψαν ἀπὸ τὰ Δίπτυχά των τοὺς Πρωτεργάτας τῆς Σχισματοαιρέσεως τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ, Μελέτιον Μεταξάκην καὶ Χρυσόστομον Παπαδόπουλον