Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ’

ΤΕΥΧΟΣ 23

Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2000

Περιέχει:

‒ Χριστὸς Ἀνέστη ἐκ τοῦ Τάφου – Ἀληθῶς Ἀνέστη ἐκ τοῦ Τάφου 


‒ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας 


‒ Τὸ Μυστήριον τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος: Ἡ Ἀνάγκη καὶ ἡ Σημασία τοῦ Βαπτίσματος (συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου)