Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ’

ΤΕΥΧΟΣ 24

Μάϊος – Ἰούνιος 2000

Περιέχει:

‒ Συνοδικὴ Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος 54/10.5.2000 περὶ Ἠλεκτρονικῶν Ταυτοτήτων 

 

‒ Ἀφιέρωμα εἰς τὸν ἀείμνηστον Ἀρχιεπίσκοπον Ματθαῖον διὰ τὰ 50 ἔτη ἀπὸ τὴν κοίμησίν του: Ἀνατύπωσις τοῦ Περιοδικοῦ «Κῆρυξ Γνησίων Ὀρθοδόξων», Ἀπρίλιος-Μάϊος 1950