Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ’

ΤΕΥΧΟΣ 25

Ἰούλιος – Αὔγουστος 2000

Περιέχει:

‒ Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου 


‒ Θέωσις ὡς ὁ τελικὸς σκοπὸς τῆς ὑπάρξεως καὶ τῆς δημιουργίας μας (4η συνέχεια) 


‒ Κατέρρευσεν ὡς Χάρτινος Πύργος ἡ Θεωρία τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ


‒ Ἀδυνατοῦμε νὰ τὸ πιστεύσωμεν ὅτι ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος Κ. Σημίτης εἶναι Ἑβραῖος εἰς τὴν καταγωγήν 


‒ Τὸ Ἄδοξον Τέλος τοῦ Κινήματος τῶν Φλωρινοσεραφειμικῶν 


‒ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Αἱρετικῶν Ἀγγλικανῶν ἀρνεῖται τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ 


‒ Παγκόσμια Κυβέρνηση; (ἐφημερὶς «Τὰ Νέα», 4-5 Μαρτίου 2000)